Řízení projektů a staveb

S méně starostmi a nízkými náklady Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou v roli: projektový manažer, nebo stavbyvedoucí Náš realizační tým úzce spolupracuje s investorem a na základě jeho pověření řídí celý stavební projekt. Řídí a koordinuje všechny dodavatele výstavby, spolupracuje s architektem, projektanty a ostatními dotčenými účastníky výstavby. Má zodpovědnost za provedení díla v souladu se […]

Realizace stavby

Spolehlivě, kvalitně a včas Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – autorizovaná stavební firma V rámci segmentu REALIZACE STAVEB nabízíme zejména tyto činnosti : Soustřeďujeme se na realizace staveb převážně v oboru pozemního stavitelství v odvětví bytové, občanské, průmyslové výstavby. Realizujeme jak novostavby, tak kompletní rekonstrukce či adaptace částí budov, realizace out fit apod. Součásti nabízených činností […]

Technický dozor investora

Pohlídáme realizaci Vaší stavby Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou v roli : Technický dozor investora (TDI) Zákazníkovi, který má již zajištěné Stavební povolení a plánuje zahájit stavbu, nabízíme samostatný odborný Technický dozor při samotné výstavbě. V rámci segmentu TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA nabízíme zejména tyto úkony: Kontrola procesu výstavby po stránce organizačně – technické, časové a finanční. Kontrola […]

Zpracování projektové dokumentace

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech požadovaných stupních Architektonické studie Projekty pro územní řízení a stavební povolení Realizační dokumentace

Finanční controling

Vidíme stavební náklady Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – ekonom stavby, controller, cost manager Zákazníkovi, který má zajištěné Stavební povolení a realizující stavební firmu, nabízíme odborný FINANČNÍ CONTROLING při samotné výstavbě s cílem kontroly dodržování stanovených rozpočtových nákladů stavby, čerpání finančních zdrojů a eliminace rizik s navýšením ceny díla během výstavby. V rámci segmentu FINANČNÍ CONTROLING […]

Příprava staveb

Příprava je stejně důležitá jako realizace Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – hlavní inženýr projektu (HIP) V před-realizační fázi (kdy zákazník má již vyhotovený projekt) nabízíme zajištění činnosti související s přípravou stavby, které spočívají především ve výběru nejoptimálnější stavební firmy či technologických dodavatelů. Cílem je před samotnou stavbou najít nejefektivnější cenová řešení s cílem zajištění nízkých […]

Inženýrská činnost

legislativně vyřídíme celý stavební proces Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – inženýr stavebního projektu Zákazníkovi, který má svůj stavební záměr teprve ve svých představách, nabízíme kompletní servis spočívající v zajištění všech nezbytných činností nutných pro získání stavebního povolení. Jedná se především o koordinaci a zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených účastníků […]