Finanční controling

Vidíme stavební náklady

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – ekonom stavby, controller, cost manager

Zákazníkovi, který má zajištěné Stavební povolení a realizující stavební firmu, nabízíme odborný FINANČNÍ CONTROLING při samotné výstavbě s cílem kontroly dodržování stanovených rozpočtových nákladů stavby, čerpání finančních zdrojů a eliminace rizik s navýšením ceny díla během výstavby.

V rámci segmentu FINANČNÍ CONTROLING nabízíme zejména tyto činnosti :

  • Finanční řízení stavby. Kontrola dodržování čerpání finančních zdrojů
  • Kontrola plnění stanovených rozpočtových nákladů projektu – stavby
  • Řízení skutečně prostavěných nákladů ve vztahu k rozpočtu stavby a smlouvě o dílo
  • Kontrola vykazovaných soupisů prací dodavatelských firem s ohledem na jejich skutečnou prostavěnost. kontrola reálné prostavěnosti.
  • Kontrola dodržování platebních kalendářů
  • Proces řízení změn po finanční stránce. Řízení procesu méně – víceprací
  • Proces řízení změnových listů
  • Pravidelný ekonomický report stavebníkovi - investorovi
Posted in HBPM.