KDO JSME

Naše společnost nabízí svému zákazníkovi – investorovi či stavebníkovi, efektivní zajištění celého stavební procesu ve všech jeho fázích, tedy ihned od počátku plánování stavebního záměru, až po úspěšnou realizaci stavebního díla.

Jsme přesvědčeni, že aby byly splněny všechny předem stanovené cíle na dokončené stavební dílo, je nutné se zodpovědně a aktivně zabývat všemi etapami vývoje projektu a tyto etapy na sebe harmonicky navazovat a efektivně řídit.

Nabízíme proto našim zákazníkům kompletní osobní řízení projektů a staveb, ale také jen řízení jednotlivých dílčích fází dle konkrétního případu a přání zákazníka s ohledem na technické a ekonomicko-finanční nároky celého projektu. Nalézáme vždy nejoptimálnější řešení tak, aby dokončené dílo splňovalo všechny stavebníkovy představy.

Jsme aktivním manažerem celého stavebního procesu a koordinátorem všech zúčastněných, ať už se jedná o projektanty, dotčené účastníky stavebního řízení, úřady nebo realizující stavební firmy.

Náš tým se individuálně přizpůsobuje každé zakázce. Všechny stavební procesy navrhujeme a řídíme s ohledem na současnou legislativu, bezpečnou práci a šetrnost k životnímu prostředí.