Příprava staveb

Příprava je stejně důležitá jako realizace

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – hlavní inženýr projektu (HIP)

V před-realizační fázi (kdy zákazník má již vyhotovený projekt) nabízíme zajištění činnosti související s přípravou stavby, které spočívají především ve výběru nejoptimálnější stavební firmy či technologických dodavatelů.

Cílem je před samotnou stavbou najít nejefektivnější cenová řešení s cílem zajištění nízkých realizačních nákladů.

Nabízíme zpracování výběrových řízení na dodavatele stavby ve variantních technických řešeních, nebo jen na její konkrétní části a vyhotovení cenových analýz.

Nabízíme zpracování optimalizace technických řešení původního projektu s cílem úspory dalších stavebních nákladů.

Dále zpracování časových plánů a harmonogramů.

V rámci segmentu PŘÍPRAVA STAVEB nabízíme zejména tyto činnosti :

  • Zpracování rozpočtových podkladů
  • Stanovení optimálních a limitních rozpočtových nákladů stavby
  • Organizace výběrových řízení na dodávku a realizaci stavby a to i ve variantních řešeních
  • Zpracování a analýza výběrových řízení
  • Vyhodnocení nejefektivnější cenové varianty výstavby
  • Časové řízení projektu – časové plánování. Tvorba časoprostorových grafů a harmonogramů.
Posted in HBPM.