Technický dozor investora

Pohlídáme realizaci Vaší stavby

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou v roli : Technický dozor investora (TDI)

Zákazníkovi, který má již zajištěné Stavební povolení a plánuje zahájit stavbu, nabízíme samostatný odborný Technický dozor při samotné výstavbě.

V rámci segmentu TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA nabízíme zejména tyto úkony:

  • Kontrola procesu výstavby po stránce organizačně - technické, časové a finanční. Kontrola kvality provádění díla
  • Kontrola plnění činností všech dodavatelů stavby, včetně kontroly časového plnění výstavby a dodržování harmonogramů
  • Zastupování stavebníka – investora v procesu výstavby před dodávajícími stavebními firmami a dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky stavebního řízení
  • Zajišťování plnění smluvních závazků vyplývající ze Smlouvy o dílo mezi realizujícími stavebními firmami a stranou stavebníka
  • Organizace pravidelných kontrolních dnů a nezbytných koordinačních jednáních
  • Zpracování měsíčních prostavěností a příprava podkladů pro fakturaci
  • Řízení případných procesů změny stavby. Řízení procesů více a méně prací
Posted in HBPM.