Inženýrská činnost

legislativně vyřídíme celý stavební proces

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – inženýr stavebního projektu

Zákazníkovi, který má svůj stavební záměr teprve ve svých představách, nabízíme kompletní servis spočívající v zajištění všech nezbytných činností nutných pro získání stavebního povolení. Jedná se především o koordinaci a zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených účastníků stavebního řízení.

V rámci segmentu INŽENÝRSKÁ ČINNOST nabízíme zejména tyto činnosti :

  • Příprava a zpracování záměrů stavebníka na budoucí stavební dílo.
  • Výběr architekta a projektanta stavby a koordinace projekčních prací
  • Zajištění procesu Územního a Stavebního řízení s cílem získání Stavebního Povolení
  • Stanovení předpokládaných rozpočtových nákladů stavebního díla
  • Vedení a řízení koordinačních jednání s dotčenými účastníky, zejména s architektem stavby, projektanty
  • Zastupování stavebníka (investora) v procesu Stavebního řízení před dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky stavebního řízení
  • Zpracování podkladů Plán organizace výstavby (POV).
Posted in HBPM.