Zpracování projektové dokumentace

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech požadovaných stupních

  • Architektonické studie
  • Projekty pro územní řízení a stavební povolení
  • Realizační dokumentace
Posted in HBPM.